måndag 16 juli 2012

måndag 2 juli 2012

Pommern


Världens sista fraktsegelfartyg i ursprungligt skick. 
The very last cargo carrying sailing ship in the world.